Pogoji za uporabo spletnega portala Pri kmetu

Nahajate se na spletnem portalu Pri kmetu. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo tako splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na spletni portal Pri kmetu potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal Pri kmetu, razen za posamezne storitve ki imajo svoja pravila uporabe (na primer forumi), v teh primerih prevladajo specifična pravila ki so objavljena posebej.

Spreminjanje pogojev uporabe

Bučka IT d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala Pri kmetu. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Portal Pri kmetu smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene, z izjemo registriranih kmetij, ki smejo portal Pri kmetu uporabljati tudi komemrcialno za predstavitev svoje kmetije in predstavitev/prodajo pridelkov, ki jih sami pridelajo. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala Pri kmetu, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Zasebnost in osebni podatki

Za uporabo določenih storitev na portalu Pri kmetu morate opraviti vpis oziroma t.i. registracijo, pri kateri boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti podjetje Bučka IT d.o.o., ki ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Kopiranje in razmnoževanje vsebine

Vsa gradiva objavljena na spletni strani Pri kmetu so avtorsko zaščitena. Nepooblaščena uporaba ali posredovanje novic, člankov in informacij v druge medije nista dovoljena in sta protizakonita. Kopiranje ali razmnoževanje je možno le s pisnim privoljenjem izdajatelja in z vključeno povezavo na našo spletno stran.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik portala Pri kmetu se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala Pri kmetu ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali podjetju Bučka IT d.o.o. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabniku portala Pri kmetu. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala Pri kmetu, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: info@pri-kmetu.si.

Pravica do povratnih informacij in predlogov

Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom Pri kmetu podjetju Bučka IT d.o.o. jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij.

Z oddajo tega materiala in informacij podjetju Bučka IT d.o.o. in njenim povezanim podjetjem dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov.

Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabilo podjetje Bučka IT d.o.o., ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Podjetje Bučka IT d.o.o. ni obvezano objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite.

Ta člen ne velja za identifikacijske podatke, ki jih posredujete pri vpisu v storitve portala Pri kmetu, dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugače posredujete z uporabo storitev portala.

Uporabniške vsebine

Spletno mesto Pri kmetu uporabnikom omogoča objavljanje podatkov o kmetijah, pridelkih, komentarjih, posredovanje lastnih novic po predhodnem dogovoru (v nadaljevanju uporabniške vsebine).

Bučka IT d.o.o. ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na Pri kmetu. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Vendar kljub temu, da uredništvo Pri kmetu ne pregleduje in ne more pregledovati vseh uporabniških podatkov in objav ter ni odgovorno za njihovo vsebino, si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja podatke, ki jih po lastni presoji smatra za žaljive, opolzke, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.

Z objavo uporabniške vsebine se strinjate s prikazom na spletnem mestu in s povezano promocijsko rabo, online in offline. Strinjate se, da lahko vse vsebine, ki jih predložite, Bučka IT d.o.o. ureja, objavi, prenaša, ali prikaže in se odrekate vsem moralnim pravicam, ki jih imate pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjate. Podjetju Bučka IT d.o.o. dajete stalno, neizključno, globalno, nelicenčno, pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja (vključno s prilagajanjem na streaming, mobilne, digitalne tehnologije, tehnologije za nalaganje, za oddajanje in druge tehnologije).

Na uredništvu Pri kmetu si prizadevamo za to, da oblikujemo uporabniško skupnost, ki pa uspeva le, kadar se člani počutijo dobrodošle in varne. Zato morajo člani upoštevati določena pravila obnašanja:

Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih obvestil uredništvo Pri kmetu.

Omejitev odgovornosti

Podjetje Bučka IT d.o.o. ali/in njegovi dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala Pri kmetu. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ''take, kot so'' brez kakršne koli garancije. Podjetje Bučka IT d.o.o. in/ali njegovi dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Podjetje Bučka IT d.o.o. in/ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala Pri kmetu, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na portalu Pri kmetu ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bilo podjetje Bučka IT d.o.o. ali kateri koli od njegovih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom portala Pri kmetu, storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portala Pri kmetu ne uporabljate več.

Nasveti, navodila, recepti ali kakršnikoli napotki objavljeni na portalu Pri kmetu, se izvajajo na uporabnikovo lastno odgovornost. Podjetje Bučka IT d.o.o. ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo ali pokodbe, ki bi lahko nastale pri izdelovanju in uporabi le-teh.

Morebitna mnenja, ki so izražena v prispevkih, ki so objavljeni na Pri kmetu so mnenja avtorjev pripevkov in ne mnenja uredništva portala Pri kmetu, ki ne prevzema odgovornosti zanje.

Uporabniška podpora

Podjetje Bučka IT d.o.o. ponuja informacije o tem, kako uporabljati storitve portala Pri kmetu na samem portalu. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli težave, ki bi jih radi prijavili, jih lahko posredujete na elektronski naslov: info@pri-kmetu.si

Opombe o intelektualni lastnini

Vsa vsebina portala Pri kmetu, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo podjetja Bučka IT d.o.o. ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve portala Pri kmetu prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

Podjetje Bučka IT d.o.o. ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s portalom Pri kmetu, vključno s spletnimi stranmi, ki so del le-teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Splošno

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s portalom Pri kmetu, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Pri temu potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in podjetjem Bučka IT d.o.o.

Podjetje Bučka IT d.o.o. lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice podjetja Bučka IT d.o.o., da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo portala Pri kmetu ali informacij, danih ali pridobljenih pri podjetju Bučka IT d.o.o., ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja portala Bučka IT d.o.o. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in podjetjem Bučka IT d.o.o. glede na storitve portala Pri kmetu, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in podjetjem Bučka IT d.o.o. glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Ta spletna stran uporablja piškotke (cookies), da se lahko z njihovo pomočjo prilagaja vam, ki ste jo obiskali.
Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki. Več o tem